Water Means Life

Lions Sverige MD 101 nationella projekt Water Means Life - WML Insamlingsperiod 2

Målet med projekt: Att ge barnen och deras familjer rent vatten i Bari-regionens byar, som ligger i Puntland (nordöstra Somalia), där lever c:a 150 000 människor. Men, människor flyr från sina hemtrakter på grund av vattenbrist.
Vatten är en grundförutsättning som gör det möjligt att odla, ha boskap, bedriva sjukvård samt utbildningsverksamhet och faktiskt kunna bo i sina hemtrakter. Många flyr norrut över Medelhavet och flera har hamnat i Sverige, men ännu fler tar sig söderut där det finns vatten.

Väldigt många av dessa flyktingar vill faktiskt hem igen och vattnet gör det möjligt att återvända till hembyar.
Genomförda geologiska undersökningar visar var det finns grundvatten.
Avsikten är att samla in tillräckligt med pengar så att man kan borra efter vatten i området.
WML insamlingsperiod 2, med start 1 januari 2019 pågår t.o.m. 30 juni
Lions klubbar som vill stödja projektet betalar till respektive distriktskassör och märker betalningen med WML. Inbetalt belopp betalar distriktkassören sedan till MD:s ekonomiavdelning.


Enskilda personer, företag eller andra organisationer kan naturligtvis också betala till projektet och då med till Bankgiro 901948-0 eller med Swish till 9019480 och märk betalningen med WML eller vatten.
Skicka era ev. frågor till canet@telia.com så kommer vårt skriftliga svar inom några dagar.