Nytt om MyLCI


Inbjudningsbrev till internationell kongress (för visum)

Klubb- distrikts- och multipeldistriktstjänstemän kan skriva ut inbjudningsbrev för visum till den internationella kongressen 2019. Välj Mina lionklubbar >> Rapporter >> Inbjudan till internationell kongress.

Klubbadministratör

En klubbadministratör kan utföra samma uppgifter i MyLCI som en klubbsekreterare. Klubbens president eller sekreterare kan utse en klubbadministratör. Se Min lionklubb >> Tjänstemän.

Distriktsmöte och riksmöte

Klubbtjänstemännen kan se klubbens rätt att rösta vid den internationella kongressen, riksmötet och distriktsmötet. Delegater kan också inregistreras. För att se riksmöten/distriktsmöten som klubbtjänsteman klickar du på Min lionklubb >> Riksmöte/distriktsmöte.

Tjänstemän i distrikt och multipeldistrikt kan hantera distriktsmöten/riksmöten, inregistrera kommande distriktsmöten/riksmöten och se listor över certifierade klubbar. Klicka på Mitt distrikt >> Distriktsmöten eller Mitt multipeldistrikt >> Riksmöten.

Klubbens/distriktets profil och biografi

Tjänstemän i klubbar och distrikt kan lägga till en profilbild och en biografi. Profilen och biografin kommer att finnas med på Lionsclubs.org och MyLion. För att uppdatera profilbild eller biografi klickar du på Min lionklubb >> Klubbinfo.

Tjänstemän i EU som har svårt att inregistrera i MyLCI

Om du är tjänsteman i ett land inom EU och har svårt att inregistrera i MyLCI kan det bero på att din e-postadress eller bostadsadress inte har inregistrerats i LCI:s medlemsregister. Kontakta din klubbsekreterare eller klubbpresident, för att kontrollera om all din information finns i medlemsregistret.

Rapporter

Har du problem med att visa rapporter? Klicka på rapportinstruktioner för att få tips.

Veckovisa uppdateringar

Vårt system uppdateras varje söndag mellan klockan 06:15 - 07:00 lokal tid i Chicago, USA. Medlemsrapporteringen kan inte användas under denna period.

Support - mylci@lionsclubs.org - +1-630-468-6900