Medlemsavgifter

2018 - 2019

Internationella avgiften är USD 43/år. Inträdesavgift USD 35.00 för nya medlemmar.
Nationella avgiften är 340 kronor/år enligt beslut av riksmötet i maj 2017.

Mer infomration om de internationella avgifterna beroende på vilken månad man går med i Lions. >>

Mer information om de olika medlemskategorierna och avgifterna >>

Mer information om de olika medlemskapen. >>

Lions Clubs International MD101 Sverige