Medlemsnyheter

Lions glasögoninsamling I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur". Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs iniativet till glasögoninsamlingen av distrikt 101 M för ca 25 år sedan. Begagnade glasögon samlades in från hela landet av lionklubbar och skickades till Stefanskolan, Borensberg, som var en optikerskola.
Stefanskolan har upphört med optikerutbildningen, varför multipeldistrikt 101 har skrivit ett samarbetsavtal med den ideella föreningen Vision For All.

Glasögonen som samlas in ska skickas till följande:
Vision For All
c/o Hjärta till Hjärta
Attorpsgatan 10
582 73 Linköping

Kontaktperson för Vision For All: Ingvar Gardell, 0762-13 28 83.

Mer information om Vision For All hittar du på hemsidan.

Instruktioner om hur glasögonen ska sorteras

För att underlätta arbetet som läggs ner på insamling och förberedelse av glasögon runt om i Sverige har vi följande instruktioner.

Lions Clubs International MD101 Sverige