Uppdaterat 2018-03-15

Ändringar på MD-kontoret

Från och med den 1 juni 2017 är kanslist tjänsten reducerad till 80% dvs fyra hela dagar i veckan måndag – torsdag. Telefontiden för kontoret är ändrad till mellan 09:00 – 13:00 helgfria vardagar. OBS! Kanslist endast måndag - torsdag.

Mejla gärna om ni inte kommer fram på telefon.
Posthämtningen sker bara en gång i veckan istället för två och det blir på onsdagar så planera era inköp när ni beställer varor som kanske behövs med kort varsel.

PR för Lions

PR handlar om alla former av kommunikation – skriftlig, muntlig och icke-muntlig. Det innefattar att skriva pressmeddelande och dela ut flygblad. Läs mer i LCI:s PR-handbok. >>

Information för klubbens PR-ansvarig. >>

Lions pris för miljö och hållbar utveckling

Deadline 31 mars 2018!

Flera riksmöten har arbetat med förlaget från LC Trollhättan 2014. I fjol 2017 togs beslutet att dela ut Lions pris för miljö och hållbar utveckling. LCI har miljö som ett av 5 prioriterade om råden för 2000 – talet. >>

Nya medlemmar i Kalmar

Källa: Facebook

Medlemsinvigning i Kalmar. >>

GR-protokoll

Protokollet från GR-5 i Södertälje finns nu på den interna sidan.>>

Lions Convention - Las Vegas 2018

STIM-avtalet har uppdaterats

Klicka här för det senaste avtalet som gäller. >>

Nyhetsbrev februari 2018

Finns att läsa här.

Anmäl dig till vårt utskick här.

Missa inte årets medlemssatsning – medlemskampanjen!

För varje ny medlem du tar in till din klubb från och med den 1 juli 2017 har du möjlighet att delta i utlottning av resa till Convention i Milano 2019. Dragning av vinnare sker vid Riksmötet i Ronneby 2018. Du kan göra en viktig insats för Lions genom att bidra till att vi blir fler medlemmar! Sista dagen att registrera en ny medlem för att vara med på utlottningen är den 30 april 2018.

Viktigt att komma ihåg att registrera dig som fadder i MyLCI när den nya medlemmen registreras.

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
På riksmötet i Upplands Väsby beslutade riksmötet att Guvernörsrådet äger rätten att besluta om var riksmötesarrangemangen skall förläggas.

Ett omfattande arbete pågår med att ändra förutsättningarna för arrangemangen i framtiden. Multipeldistriktets riksmöteskommitté (MDRMK) har fått i uppdrag att se över dessa förändringar.

En av de stora förändringarna innebär att lionsklubbar kan anmäla sitt intresse att bli assisterande klubb/ar. Det kan också vara klubbar i ett zongemensamt arbete. Uppdraget för assisterande klubbar är att stå för det goda värdskapet, vara funktionärer, hjälpa till med att skapa partnerprogram mm. Klubbarna ska inte hantera upphandling, ekonomi eller anmälningar mm eftersom detta ligger på MDRMK.
Trots att arbetet är i sin linda välkomnar vi klubbar att förutsättningslöst anmäla sitt intresse att assistera inför riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
Frågor besvaras av Annette Eiserman-Wikström.

Convention 2018

Årets internationella kongress äger rum i Las Vegas, Nevada, USA mellan 29 juni - 3 juli 2018.

Paketpriset som kan bokas via MD-kontoret för delat dubbelrum är 21 000kr. Utresa den 27 juni och hemresa den 4 juli. I priset ingår flygbiljetten, boendet (delar i dubbelrum på MGM Grand Hotel), anmälningsavgiften, Get-Together-festen, paradvästen och en reseledare. Ett tillägg på 5 500kr tillkommer för enkelrum. Anmäl dig här. OBS! Anmälan är bindande.

Preliminärt ser schemat under kongressen ut så här. >>

Ny rutin vid nyklubbildning från och med den 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual.

Vänligen läs igenom vägledningen om att bilda klubbar i MyLCI. Om du har frågor eller behöver hjälp med en ansökan kontaktar du NewClubs@lionsclubs.org .

Välkomna till Lions Riksmöte i Blekinge 10 - 12 maj 2018

För första gången kommer Lions Riksmöte att hållas i Ronneby den 10 och 12 maj 2018. Blekinge Convention Center och Hotell Ronneby Brunn står redo enbart för er.

Vi i riksmöteskommittén har under 2 år planerat för att Sveriges Lions ska får ett oförglömligt bra riksmöte och välkomnar Lions från hela landet till Sveriges Trädgård, Blekinge.

Behöver ni komma i kontakt med riksmöteskommittén, så går det bra att skriva ett mail till lionsriksmote2018@gmail.com eller ringa till 0721-66 42 66.

LCIF firar 50 år!

Från och med nu till och med april 2018 kan du delta i tävlingar varje månad och lära dig mer om hur Lions Clubs International Foundation (LCIF) gör skillnad. Den första tävlingen handlar om våra insatser att återställa syn och förebygga blindhet som går att förebygga. Delta nu! >>

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Mer information om vilka som får ansöka och annan information, läs vidare här.

Hantera klubbens evenemang med Eventbrite.com

Om din klubb ofta anordnar evenemang för allmänheten har du säkert upptäckt att hela processen med biljettförsäljningen kan vara överväldigande. Långa köer, folk som vill betala med kreditkort och att hålla koll på tillgäng plats kan knäcka personen som är ansvarig. Läs mer här.

Lions Clubs Internationals grafiska profil

Under GR-3 helgen 28-29 oktober beslutades att Lions Clubs Internationals grafiska profil ska tillämpas i alla PR-sammanhang för klubbar, distrikt och MD enligt protokollet från GR-mötet:

§21 Implementeringen av MyLCI och fastställande av användandet av LCI:s grafiska profil i alla Lions sammanhang. Beslut. Bil 46
GRO informerar att det är viktigt att registrera aktiviteter i MyLCI för att få en översikt av klubbarnas aktiviteter samt att till allmänheten visa vad vi gör och till hur många människor hjälpen når.

GRO informerar att det nu finns en lathund för att enklare följa LCI:s grafiska profil. Beslut om att använda den grafiska profilen behöver inte tas, den gäller redan och skall användas i alla Lions sammanhang.
Den kommer att publiceras på Lions hemsida samt bifogas detta protokoll.
GR noterar informationen.

Familjemedlemskap

Vem gäller det för?

Programmet gäller befintliga eller nya medlemmar i och/eller de som går med i samma klubb och ingår i samma hushåll genom födsel, äktenskap och andra legala aspekter, såsom föräldrar, barn, make/maka, moster/morbror (faster/farbror), kusiner, far-/morföräldrar och make/makas familj.

Hur fungerar familjemedlemskapstaxan?

Upp till ytterligare fyra kvalificerade myndiga familjemedlemmar i samma hushåll och samma klubb betalar halva
vanliga årsavgiften (USD 21,50) men ingen inträdesavgift i föreningen.

Läs mer här.

En sammanställning av projekt som fått bidrag av jubileumsinsamlingen

Här kan du läsa om vilka projekt som har fått bidrag av jubileumsinsamlingen.

Lions har tecknat avtal med Visma

Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.

Mer info.

Beställningsblankett

Lions världscup och europamästerskap i golf 2018

Kom och träffa andra lionmedlemmar mellan den 25 mars och 1 april 2018 i spanska Andalusien och tävla i en turnering till förmån för Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Besök hemsidan (på engelska)

Ladda ner broschyren (på svenska)

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Hallstahammar använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Sökregister

Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Stöd Lions Hjälpfond

Hotels.com är internets största specialiserade aktör på boende världen över. Dessutom till priser som innebär besparingar på upp till 70 procent för dig.

Handboken för 2017 - 2018

Uppdaterad med sökbart medlemsregister.

Mötesplan 2017-2018

Mötesplanen för guvernörsrådet 2017 - 2018.

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Arkivet