Försäkring

Olycksfalls-
försäkring för lionmedlemmar

Riksmötet i Gävle 2012 beslutade att MD 101 ska teckna en gruppförsäkring, olycksfallsförsäkring, för medlemmar under tjänst. >>

Om du som medlem råkar ut för ett olycksfall i samband med klubbens aktiviteter kan du anmäla detta till försäkringsbolaget. Det finns en speciell skadeanmälan som skall fyllas i, skrivas under både av den skadade och av klubbens president, samt skickas in till försäkringsbolaget. Klicka här

ACE Insurance

Översikt över Ansvarsförsäkring för LCI

Försäkringsvillkor för Lions

Allmänna villkor

ACE European Group Limited, en del av Chubb.

Birger Jarlsgatan 43
111 45 Stockholm

Tel 08-692 54 87
Kontaktperson: Kristina Målarbo
E-post: kristina.malarbo@chubb.com

Lions Clubs International MD101 Sverige