GR-möte

Anmälan till GR-5

Datum: 28 feb - 1 mars
Boende: Scandic Hotel CH
Möteslokal:
LC Gävles klubblokal, Vågskrivargatan 4, Gävle

Program under GR-5/2019-2020

OBS! SCANDIC CH är ett kontantfritt hotell.

Kallade är AU, GR, VDG, Stadgesekreteraren, MD LCIF koordinatorn, LEO MD koordinator, ID-kandidat, Förtroendevalda revisorn , PR/INFO ordförande, Projektledare, De Glömda Barnen, MD Projektkoordinator, YED, MD droger/narkotikasökhund, MD GMT, MD GLT, MD GST, Volontärverksamhet, Kommittén för funktionsvariationer, BQtL, MD IRC, MDRMK sammankallande, NSR AU ledamot, MD Miljökoordinator, MD Rådgivande placeringsgrupp, Sveriges Lions Hjälpfond, Konungens jubilieumsfond Lions representant i Barndiabetesfonden LQ, RVN, sammankallande och ledamöter. VDG kallas separat av VCC.

Övriga Lions är välkomna att medverka under GR 3 och står då för sina egna kostnader. Kallelselistan kan komma att kompletteras efter AU 3.

Var och en betalar på plats.

Samtliga anmälningar och rumsbokningar skall göras nedan.
Eventuella avbokningar vid sjukdom eller force majeure görs till Lions MD 101.

Anmäl dig senast den 20 februari 2020.

Boende:

Fredag 28 feb

person/er

Lördag 29 feb

(Partnerprogrammet består av en guidad tur på Gävle Gasklockor.)

person/er

person/er

person/er

person/er

Söndag 1 mar

person/er

OBS! Vänligen meddela eventuella allergier eller om av andra skäl specialmat krävs.

Namn:

Klubbnamn:

Partners namn:

Mobilnummer

Epostadress:


OBS! Du kommer att få en bekräftelse om att din anmälan är emottagen. Får du ingen bekräftelse per mejl var god kontakta kansliet.

Lions Clubs International MD101 Sverige