Övriga

Lions och Hand in Hand bekämpar fattigdom

Lions och Hand in Hand har skrivit en avsiktsforklaring om att arbeta tillsammans. I ett forsta projekt samarbetar organisationerna for att forbättra livsvillkoren for 2 500 invanarna i byn Karikili i sodra Indien.

Detta görs genom ett tvåårigt projekt dar byn bland annat far stod for att hjälpa barn att börja skolan, kvinnor utbildas i entreprenörskap och ges mojlighet att starta småföretag, bybor far okade kunskaper i demokrati och avfallshantering samt tillgång till hälsovård.

Även om antalet fattiga i Indien har minskat på senare år är situationen idag alarmerande - ungefär 25 % eller 300 miljoner människor beräknas leva i fattigdom. Hand in Hand arbetar strukturerat och hållbart for att förbättra situationen for landets fattiga och har fram tills idag skapat nästan 1,6 miljoner jobb vilket innebar förbättrade livsvillkor for 8 miljoner människor.

- Vi ar otroligt glada och stolta att Lions nu går in som en långsiktig samarbetspartner. Tillsammans kan vi göra hållbara insatser for de fattiga i Indien, säger Charlotte Bohman, Generalsekreterare Hand in Hand Sweden.

Percy Barnevik som ar Hedersordförande i Hand in Hand International, Lions Clubs International Foundations (LCIF) ordförande Barry J. Palmer samt Lions Clubs Internationals ordförande Joe Preston un­dertecknade nyligen, nu i november, ett samarbetsavtal organisationerna emellan. LCIF ar Lions internationella hjälpfond.

- Lions ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Hand in Hand i bekämpningen av världsfattigdomen. Lions ar van att arbeta internationellt dels genom sin egen in­ternationella fond, LCIF, dels genom sam­arbeten med andra partners, i detta fallet Hand in Hand, säger Lions ordförande i Sverige, Per Janson.